Levensverzekering

senior, elderly, people-3336451.jpg

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een spaar- of beleggingsproduct afgesloten tussen jou en de verzekeringsmaatschappij.

Het contract bestaat uit de volgende elementen:

  • De premie: het bedrag dat je maandelijks of jaarlijks in jouw fonds stort. Je bepaalt dit bedrag bij de onderschrijving, afhankelijk van het product (sparen of beleggen). Er is 2% premietaks verschuldigd en er kunnen extra kosten van toepassing zijn.
  • De verzekeringsnemer: de persoon die het contract afsluit en zich ertoe verbindt de premies te betalen.
  • De verzekerde: de persoon op wie het risico op leven of overlijden rust dat gelinkt is aan het contract. De verzekeringsnemer en de verzekerde kunnen dezelfde persoon zijn.
  • De begunstigde bij leven: de persoon die het kapitaal op het einde van het contract krijgt, als de verzekerde nog in leven is. De verzekerde en de begunstigde bij leven kunnen dezelfde persoon zijn.
  • De begunstigde bij overlijden: de persoon die het kapitaal krijgt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van het contract (als het contract een begunstigingsclausule bij overlijden bevat). De begunstigde bij overlijden en de verzekerde moeten twee verschillende personen zijn.

Tak 21 vs. tak 23

Tak 21: voorzichtigheid voor alles

Een tak21-verzekering is een interessante oplossing voor wie zijn spaargeld graag laat groeien en de risico's die hiermee gepaard gaan graag laag houdt.

Tak 21-verzekeringen bieden een gewaarborgd netto kapitaal en interestvoet + een eventuele jaarlijkse winstdeling. Dit is een soort bonus die de verzekeraar kan uitkeren aan zijn klanten naargelang de gerealiseerde meerwaarde op de beleggingen. Dit hangt af van zowel de resultaten van de verzekeraar als van de economische situatie. Deze winstdeling is noch wettelijk noch contractueel verplicht.

Tak 23: focus op potentieel rendement

Ben je bereid meer risico te nemen voor een potentieel hoger rendement? Denk dan aan de levensverzekeringsproducten van tak 23! Dit type verzekering wordt ook wel een beleggingsverzekering genoemd.

Het rendement van tak 23-levensverzekeringen is rechtstreeks gekoppeld aan de resultaten van de door de verzekeraar geselecteerde beleggingsfondsen. Sommige producten bieden een potentieel hoger rendement aan het eind van het contract (na aftrek van kosten en belastingen). Langs de andere kant biedt tak 23 geen enkele rendements- of kapitaalgarantie, wat een risico van financieel verlies inhoudt.

Een ander belangrijk voordeel: als je kiest voor tak 23, kan je jouw contract na een periode van 3 jaar kosteloos opzeggen.

Neem met ons contact op om de beste levensverzekering op jouw maat te vinden.

Vraag een offerte