Schuldsaldoverzekering

Schuldsaldoverzekering

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een Tak 21 overlijdensverzekering die financiële bescherming biedt aan je nabestaanden. Bij overlijden gedurende de looptijd van je lening vergoeden wij het openstaande kredietbedrag geheel of gedeeltelijk. Hierdoor kunnen je nabestaanden zich zonder zorgen richten op de afbetaling van de lening.

Wat dekt een schuldsaldoverzekering?

De schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat het openstaande krediet geheel of gedeeltelijk wordt afgelost bij overlijden. Er zijn drie regelingen binnen de schuldsaldoverzekering: 50% + 50% dekking, 100% + 100% dekking of een op maat gemaakte optie.

50% + 50% dekking

Jij dekt 50% van het geleende bedrag, en je partner dekt de andere 50%. Bij overlijden van een van beiden blijft de overlevende verantwoordelijk voor de helft van het resterende bedrag aan de bank, terwijl de andere helft gedekt wordt door de schuldsaldoverzekering.

100% + 100% dekking

Zowel jij als je partner dekken elk 100% van het geleende bedrag. Bij overlijden van een van beiden tijdens de looptijd van de lening, wordt het resterende bedrag van de hypotheek volledig afgelost, waardoor de lening volledig wordt vereffend.

Optie op maat

Deze regeling houdt in dat je samen met de financiële instelling het inkomen van beide partijen bekijkt en een specifiek percentage afspreekt.

Wat zijn de kosten van de schuldsaldoverzekering?

Om de premie te berekenen, hanteren we diverse criteria. Je betaalt de premie op een vaste maandelijkse vervaldag via domiciliëring. Elke maand wordt de premie opnieuw berekend op basis van het openstaande kredietbedrag. Zelfs bij gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van de lening blijf je altijd voor het juiste bedrag verzekerd.

Sommige verzekeraars bieden ook de mogelijkheid aan om de schuldsaldoverzekering in één keer te betalen voor het volledige bedrag.

Welk bedrag is verzekerd?

Het dekkingspercentage van de schuldsaldoverzekering geeft aan welk percentage van het openstaande kredietbedrag verzekerd is. Een ideaal percentage is 100%, waardoor je erfgenamen of medekredietnemers de lening niet hoeven terug te betalen bij overlijden.

Hoe wordt de premie van een schuldsaldoverzekering berekend? De premie wordt berekend aan de hand van de volgende criteria:

  1. Verzekerd bedrag.
  2. Leeftijd van de verzekerde: hoe ouder, hoe duurder de premie.
  3. Gezondheidstoestand en levensstijl van de verzekerde: bijvoorbeeld, rokers betalen doorgaans een hogere premie dan niet-rokers.

Een schuldsaldoverzekering is niet verplicht, maar in de praktijk onmisbaar bij een hypotheeklening. In een druk leven, waar financiën cruciaal zijn en een gezonde levensstijl niet altijd vanzelfsprekend is, biedt deze verzekering gemoedsrust.

Wat is meestal niet verzekerd?

  • Overlijden van de verzekeringnemer door opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van het contract.
  • Overlijden van de verzekeringnemer na zelfmoord binnen het jaar na de inwerkingtreding van het contract.
  • Overlijden van de verzekeringnemer in België door deelname aan een (burger)oorlog.

Contacteer ons hieronder om jouw specifieke situatie te bespreken.

Vraag een offerte